SERIES HƯỚNG DẪN LẬP TRÌNH REACT NATIVE 2023

Duy Lê
Duy Lê

Series #CodeFresher hướng dẫn lập trình React Native (update mới nhất 2023) – giúp bạn nắm được cơ bản đến nâng cao về lập trình React Native (Javascript + Typescript), thực hành theo hướng dẫn, làm dự án app React Native thực chiến.

Học lập trình mobile React Native – Buổi 1 – Giới thiệu, cài đặt môi trường, chạy project app

Học lập trình mobile React Native – Buổi 2 – chạy app trên Expo, CLI – thực hành UI cơ bản

Học lập trình mobile React Native – Buổi 3 – Stylesheet cơ bản, Thực hành FlatList

Học lập trình React Native – Buổi 4 – Thực hành FlatList, SectionList, Callback

React Native – Buổi 5 (tóm tắt) – Tìm hiểu và thực hành về Props, State

Liên hệ

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Diamond Flower, số 1 Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân, Hà Nội
Email: contact@codefresher.vn
Hotline: 081.318.8668 (call / mess / zalo)

Duy Lê

Duy Le - Cáo lập trình Giải đáp nhanh nhất những thắc mắc trong ngành CNTT