SERIES HƯỚNG DẪN LẬP TRÌNH APP FLUTTER 2023

Duy Lê
Duy Lê

Series #CodeFresher hướng dẫn lập trình app Flutter (update 2023) – giúp bạn nắm được cơ bản về lập trình Dart – Flutter, thực hành theo hướng dẫn và có được những ứng dụng vào công việc thực tế.

Bài 1.1 – Giới thiệu, cài đặt, chạy app Flutter đầu tiên

Bài 1.1 (Video Full) – Giới thiệu, cài đặt, chạy app Flutter

Bài 1.2 – Dart cơ bản (Biến, Hàm, String, Class)

Bài 1.2 (Video full) – Dart cơ bản (Biến, Hàm, String, Class)

Bài 2.1 – Null Safety, từ khóa late

Bài 2 (Phần 2) – Functions with Named Parameters, Optinal Parameters

Bài 3 – UI cơ bản – Scaffold, AppBar, Container, Row, Column

Bài 4 – UI cơ bản (tiếp) – Flexible, Expanded, Stack, TextField

Tiếp tục cập nhật…

Trung tâm CodeFresher, số 104 Hoàng Ngân, Cầu Giấy, Hà Nội, Hotline: 081.318.8668

Duy Lê

Duy Le - Cáo lập trình Giải đáp nhanh nhất những thắc mắc trong ngành CNTT